S* Special Cats Miranda

Miranda är dotter till Bianca och Julius. Född 2009. Fint blåcreme med bra krisp i pälsen och mycket fin ögonfärg.

Foto